• (044) 383-60-71
 • sci.uamm@gmail.com
 • м. Київ, вул. С. Петлюри, 13/135, офіс 23
 • Пн-Пт 09:00 - 18:00
Доконгресс 27-28 травня 2021
«Від Балтики до Чорного моря»
Докладніше
1-й міжнародний конгрес «Тромбози та кровотечі як міждисциплінарна проблема».
Докладніше
Українська асоціація міждисциплінарної медицини
Асоціація створена і діє на засадах добровільності, рівноправності, самоврядування,законності та гласності.

Головні завдання асоціації зосереджені на прикладну медицину та науку. Діяльність Асоціації підтримує та всіляко розвиває принцип міждисциплінарного підходу в медицині – об’єднання та сприяння співпраці між діячами науки, медицини, освіти, фармацевтики України та міжнародних спеціалістів, організацій.

Наукова рада
 • Доан Світлана Іванівна

  Голова ради ГС «УАММ»

  Проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, д. мед. н., професор

 • Леонід Дубей

  Президент Української академії педіатрії - Союзу медичних спеціальностей

  професор, д.мед.н., кафедра педіатрії та неонатології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

 • Мамчур Віталій Йосипович

  професор кафедри фармакології і клінічної фармакології Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук

 • Величко Валентина Іванівна

  Професор ОНМедУ, зав. кафедрою сімейної медицини та загальної практики

АСОЦІАЦІЯ ІНІЦІЮЄ ПРОЕКТИ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ:
інформувати лікарів України про сучасні досягнення світової медицини, останні (актуальні) рекомендації, які базуються на доказовій медицині;
забезпечити обмін досвідом між спеціалістами різних областей медицини як в Україні, так і за кордоном;
впровадити в післядипломну освіту лікарів України сучасні технології та дистанційну форму навчання.

Scroll Up