• (044) 383-60-71
 • sci.uamm@gmail.com
 • м. Київ, вул. С. Петлюри, 13/135, офіс 23
 • Пн-Пт 09:00 - 18:00

Ураховуючи важливість проблеми та необхідність активно впливати на її вирішення, ГО «Українська Асоціація Міждісциплінарної  Медицини»  (УАММ), вийшла з ініціативою про створення об’єднання професіоналів з різних галузей медицини — «УКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ» (далі, УАРА)

7 февраля 2019 в рамках НПК  «Украинский Альянс Рациональной Антибиотикотерапии» лидеры медицинского мнения в области антибиотикотерапии выразили свое мнение по применению антибактериальных препаратов в амбулаторной практике.

Взгляд профессионалов на антибиотикорезистентность соответствуем европейским рекомендациям.
Ответственный подход к назначению различных групп антибиотиков позволит противостоять антибиотикорезистентности.
Мнение специалистов на видео:
виступ  Доан С.І. з темою: «Раціональне використання антибіотиків в амбулаторній практиці лікаря»

 

виступ Катілов О.В. з темою:  «Інфекції дихальних шляхів в педіатричній практиці»

 

виступ Гавриленко Ю.В. Лекція «Майстер-клас» «Діагностика та сучасні методи лікування отиту»

РЕЗОЛЮЦІЯ науково-практичного симпозіуму «Міждисциплінарний підхід до діагностики та лікування в  педіатрії та сімейній медицині» 

(м. Київ, 7 лютого 2019 р.)  читати/скачати

Мета (місія): підвищення ефективності лікування інфекційних та паразитарних хвороб шляхом організації навчання щодо впровадження кращих міжнародних практик призначення та використання антимікробних препаратів у медицині, сучасних методів діагностики стійкості мікроорганізмів, організації моніторингу поширення резистентних мікроорганізмів, фармаконагляду за антимікробними препаратами (АМП)

ОСНОВНИМИ ЗАДАЧАМИ «АЛЬЯНСУ» Є:

 1. Підвищення професійної освіти лікарів в області:
  • антимікробної терапії різних груп захворювань (респіраторних, кишкових, урогенітальних);
  • профілактики формування та передачі резистентних до АМП мікроорганізмів;
  • впровадження в Україні сучасних методів визначення мікроорганізмів, стійких до АМП (тести на чутливість мікроорганізмів до АМП);
  • організації системи моніторингу за поширенням резистентності мікроорганізмів до АМП;
  • фармаконагляду, фармакокінетики та біодоступності АМП;
  • раціонального застосування АМП, оптимізація призначень АМП;
  • впровадження в практичну систему охорони здоров’я заходів щодо стримування антибіотикорезистентності;
 2. Впровадження стратегії раціонального використання протимікробних препаратів в різних сферах медицини (при захворюваннях кишкового, респіраторного тракту, урогенітальній патології, гінекології, хірургії і т.д.) шляхом участі у розробці національних стандартів, протоколів діагностики, лікування і профілактики інфекційних захворювань на підставі кращих міжнародних медичних практик.
 3. Взаємодія з законодавчими органами з метою надання допомоги в створенні і вдосконаленні законодавчої бази по лікуванню і профілактиці інфекцій і стримування антибіотикорезистентності.
 4. Сприяти та забезпечувати оприлюднення інформації з кращих національних та міжнародних практик в сфері антимікробної терапії шляхом проведення конференцій, семінарів і шкіл з проблеми антимікробної терапії та мікробіології для медичних працівників різного рівня надання медичної допомоги та спеціальностей;
 5. Поширення серед медичної громадськості знань з антимікробної терапії та мікробіології шляхом видання навчально-методичної, наукової та довідкової літератури.

План діяльності Альянсу

 1. Проведення національної Школ з міжнародною участю «Сучасні досягнення (перспективи) антимікробної терапії», круглих столів для впровадження європейського досвіду та міжнародних рекомендацій у практику українських лікарів
 2. Проведення регіональних конгресів та конференцій ( найбільших міст України: Дніпро, Львів, Івано-Франківськ, Харків, Запоріжжя, Одеса, Ужгород, Рівне)
 3. Започаткування семінарів базового рівня з раціональної антимікробної терапії, з детекції резистентності(за потреби з актуальних проблем
 4. Проведення дистанційного навчання в сфері резистентності до АМП
 5. Впровадити освітні гранти та конкурси для молодих вчених та практикуючіх лікарів
 6. Проведення соціальних проектів що до відповідального використання антибіотиків
 7. Вихід на державний рівень з ініціативами що до заборони без рецептурного відпуску антибактеріальних препаратів

Ukrainian Alliance of Rational Antibiocotherapy

 

 

 

Scroll Up